Nejbližší moře k naší rebuplice je Baltské moře se Štětinským zálivem. Ten je na pomezí Polska a Německa. Hranici tvoří řeka Odra pramenící u nás v Oderských horách. Hlavním přístavem je Štětín. Tam mířila i loď se jménem Zlatá sekera. Byla vyzbrojena kanóny a děly, měla kýl jedenačtyřicet metrů, široká byla přes devět metrů a ponor byl přes pět metrů. Bylo potřeba, aby byla takto velká a tolik vyzbrojená, poněvadž převážela vše, co bylo nutné. Od obilí až po zlato. Kapitánem byl člověk, který vlastně nemá jméno. Říkalo se, že kdo si hraje s ohněm spálí se a kdo si hraje se ním, bude litovat, že si raději nehrál s ohněm. I přes jeho pověst byl však zrazen. I přes dobré vybavení, šla jeho loďke dnu. On se však nebál, tušil to. Těm, kterým věřil, dal to nejcennější z nákladu a poslal je na místo, které  dobře znal. Zda se narodil v Jesenném někde u Vošměňdy, zda ví, kde je podzemní část Vošmendy, to nikdo neví. Snad poklad ukryl v Bozkovských dolomitových jeskynních. Cesta to byla dlouhá a strastiplná, ale indície nás vedou právě sem.                                                                                                                       

 Zradu ustál, útok přežil a poté následoval své věrné muže.  Částecně se plavil po vodě a zbytek putoval pěšky. Aby zabránil prozrazení a nalezení pokladu, dal na všechny křižovatky šifry, a nebylo jich málo. Jestli je nalezneš, k pokladu se dostaneš. Vydáš se s námi na čtrnáctidenní putování?